how to create a web page for free

Køb af kunst 


Tak fordi du ønsker at erhverve fra udstillingen.
Send en mail til faaborgkunst@gmail.com og khtpost@yahoo.dk med emnet ”KØB AF KUNST”
Angiv dit navn, adresse, telefon- og/eller mobilnummer og mailadresse samt kunstner, titel på værket og værkets nummer i følge værkfortegnelsen.
Indbetal den pris, som fremgår af værkfortegnelsen, på kontooverførsel 5056-0001198974
Anfør samme navn og adresse som ovenfor i forbindelse med indbetalingen.
Når foreningen har modtaget din indbetaling, kan du kontakte j.justesen@mail.dk eller (tlf 40373983) for at aftale din afhentning af værket.