Kontakt
BESTYRELSEN: 

-Formand: Niels Justesen j.justesen@mail.dk

-Kirsten Hørlyck khtpost@yahoo.dk

-Inge Kielmann ingekielmann@gmail.com

-Rasmus Folke Olsen maler@folke-olsen.dk

-Anders Hoby andershoby@hotmail.com

-Hanne Fentz hannelorefentz@hotmail.com

-Rikke Hammer Hansen elsebethfritsdal@gmail.com

KUNSTFORENING FOR FAABORG OG OMEGN